Att skriva ett CV

Ditt CV är det första intrycket som en potentiell arbetsgivare får av dig, och det enda som rekryteraren har att gå på när han eller hon ska välja vilka som ska kallas till intervju. Därför är det viktigt att ditt CV ger en så rättvis och positiv bild av dig själv som möjligt.

CV står för ”curriculum vitae”, vilket betyder ”levnadsbeskrivning” på latin. I ett CV ska därför alla de erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper framgå som du tror är relevanta för det jobb du söker. Många blandar ihop begreppen CV och meritförteckning, men en meritförteckning är egentligen en mer kortfattad version av ett CV, där man i punktform tar upp tidigare anställningar och utbildningar.write-593333_640

Idag är det dock vanligast att arbetsgivaren ber om ett CV. Det viktigaste att tänka på är att ha ett strukturerat CV, så att arbetsgivaren lätt kan hitta det han eller hon söker efter. Vad du tar med i ditt CV beror på vilken tjänst du söker – du behöver till exempel inte ta upp alla tjänster du någonsin haft eller alla kurser du någonsin gått. Försök istället att välja ut de som är relevanta, och ordna dem i kronologisk ordning med det mest nyliga först. Andra rubriker som kan ingå i ett cv är språk, övriga meriter (till exempel volontärarbete eller ämbeten), personliga egenskaper, datorvana och intressen. Information om vad du gör på fritiden, vilka resor du har gjort och vad du har för familj kan hjälpa arbetsgivaren att få en helhetsbild av dig som person.

Om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet kan du istället berätta mer om dig själv och dina personliga egenskaper, vad som är bra med dig och varför du tror att du skulle kunna göra ett bra arbete. Försök ge konkreta exempel på situationer då du har använt dig av de egenskaper du beskriver.

Att skriva CV och söka jobb kan vara en svår process om man är ny i arbetslivet eller om man har varit arbetslös en längre period. Om du har en gäldenär som du vet har svårt att betala tillbaka sin skuld för att han eller hon håller på att söka jobb, kan du kontakta Intrum för hjälp med inkasso. De kan lägga upp en plan för att anpassa kravåtgärderna efter gäldenärens situation, vilket leder till ett bättre förhållande er emellan och större sannolikhet att du får tillbaka dina pengar.