Att vara anställningsbar

Något av det allra viktigaste då det gäller att söka ett nytt jobb är det att vara anställningsbar. Vad innebär det då att vara anställningsbar. Det innebär man har de yrkesmässiga kvalifikationer som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Ofta talas det om kompetens och kompetens förekommer av olika slag. Det kan handla om att man kan omsätta sina yrkesmässiga kunskaper i praktiken. Fast det kan även handla om social kompetens att man kan bemöta människor på ett optimalt sätt och att man inte tar allt som sägs till en på ett personligt sätt, för att nämna ett par områden. Att vara anställningsbar innebär också att man även har drivkraften att utvecklas. Att man ser på livet som ett kontinuerligt lärande och inte stannar upp för att vila på sina lagrar eftersom det i vår tid är fullständigt omöjligt att lära för livet.

 

Kompetensinventering
Sätt i system att utvärdera vad du gjort under det senaste halvåret för att utveckla din kompetens. Förslagsvis kan det göras i slutet av november vart år. Åtminstone i god tid före Luciafirande och jul- och nyårsledigheter. På motsvarande sätt kan en kompetensutvärdering vara på sin plats i slutet av maj, före det att skolavslutningar och sommarledigheten tar vid. För det fall man upptäcker kompetensluckor är det en god idé att planera in aktiviteter som upprätthåller en kontinuerlig kompetensutveckling. Ge tid för reflektion, att stanna upp och känna efter – vad vill jag åstadkomma, vad vill jag ägna mig åt resten av mitt arbetsliv.Att vara anställningsbar 2

 

Arbetsgivaren vs den anställde
Arbetsgivarens intresse är att den anställde har de kunskaper och formalia som krävs för att arbetet ska bli utfört, optimalt på det bästa och det mest effektiva sätt som möjligt är. Det åligger den anställde att göra och hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden – både nu och i framtiden. Det är det som är den enskildes ansvar – att bestämma nya mål och göra allt för att ta sig dit. På så sätt blir man anställningsbar oavsett rådande konjunktursvängningar.