Hur nätverkar man?

Ett bra nätverk är en viktig resurs nästan oavsett i vilken bransch du är verksam. Ditt nätverk är den grupp av släktingar, vänner och bekanta som du i olika sammanhang kan ha nytta av. I den här texten ska vi titta på hur man kan gå tillväga för att på ett medvetet sätt bygga upp och förbättra sitt nätverk. För att förenkla det hela kan man säga att nätverka är detsamma som att knyta nya kontakter och odla de kontakter man redan har. De är något som de flesta av oss gör helt automatiskt så fort vi interagerar med andra socialt. Med lite arbete och eftertanke kan vi lära oss att nätverka på ett sätt som ger oss extra stora fördelar i framtiden.

angeen2.se

Lokala nätverk

Att nätverka är särskilt viktigt när du flyttar från en ort till en annan. När du bokat din flyttransport på flyttfirma.nu är det därför dags att börja tänka på vad du kan göra för att bygga upp ett lokalt nätverk på den nya orten eller i din nya stadsdel. Ett lokalt nätverk kan bestå av nyckelpersoner genom vilka du på ett effektivt sätt når ut till stora grupper av människor. Eldsjälar inom föreningslivet, personer med en central position i det lokala näringslivet och större organisationer är bra att ha i sitt nätverk. I ditt lokala nätverket kan du också behöva näringsidkare som är relevanta för den verksamhet du själv bedriver. Om du behöver hjälp med datorn, trycksaker, barnpassning och nyckelservice är det bra att ha ett starkt lokalt nätverk. Som nyinflyttad har du en anledning att presentera dig för människor du tycker verkar intressanta. De flesta orter i Sverige idag har egna sidor på t.ex. Facebook. Som nyinflyttad kan du alltså på ett naturligt sätt göra reklam för dig själv.

Tips på hur man nätverkar

Vissa sociala sammanhang som t.ex. mässor är perfekta för nätverkande. Förbered genom att göra lite research på dem som du helst vi ha en pratstund med och fråga dig vad du skulle vilja ha ut av mötet. De som är riktigt ambitiösa när det gäller nätverkande bygger en databas eller har en särskild anteckningsbok där de noterar allt intressant som kommer upp i mötet med andra människor. På internet finns det många verktyg som handlar just om att nätverka. Linkedin är ett av de mest kända men du kan nätverka i alla sociala medier som du brukar använda dig av. Tänk bara på att hålla isär karriären och privatlivet. Om du använder t.ex. Facebook eller Google Groups bör du kanske ha bekanta som du inte är privat med men tror du kan ha professionell nytta av i en särskild grupp. Då blir det lättare för dig att posta rätt information till rätt grupp av personer.