Referenser

När du går på en arbetsintervju kommer intervjuaren säkerligen att fråga efter dina referenser. För att referenserna ska hjälpa dig att få tjänsten gäller det att du har förberett dem väl. För det första måste man tänka på vilka personer man väljer som referenser. Man bör till exempel aldrig välja vänner eller familjemedlemmar, eftersom det ses som oseriöst. Dina referenser ska kunna berätta om hur du agerar på jobbet, hur du hanterar utmaningar, jobbar med andra och så vidare. Det behöver inte vara en av dina chefer, utan kan lika gärna vara en kollega, men det ska helst vara någon du arbetat med. Om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet kan en lärare, handledare eller liknande också gå bra.handshake-440959_960_720

För det andra måste du kontakta dessa personer innan du anger dem som referenser, för att fråga om lov och för att förbereda dem på att en rekryterare kan ringa. Det kan också vara bra att fråga dem vad de skulle säga om dig – både för att vara beredd på det och för att hämta inspiration från det. Glöm inte heller att tacka dina referenser för deras hjälp efter intervjun.

Om du söker många jobb kan det vara en bra idé att inte skriva ut referensernas kontaktuppgifter i CV:t, eftersom de annars kan få många samtal. Ett bra alternativ är att skriva ”Referenser lämnas på begäran”, och sedan förbereda en lista med dina referenser som du tar med på intervjun. På listan bör du förutom namn och kontaktuppgifter också skriva ned referensens befattning och vilken relation han eller hon har till dig. Ett annat, mer miljövänligt alternativ är att förbereda ett mejl som du kan skicka direkt efter intervjun.